10e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd
Koudum, 6 oktober 2020

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,
Vanmorgen heeft de overheid de kerken meegedeeld dat kerkdiensten door de toename van de verspreiding van het virus een toenemend punt van zorg zijn. Wij zijn zeer behoedzaam omgegaan met de mogelijkheden die ons de afgelopen tijd gegeven werden. Maar nu de besmettingen zo stijgen, vraagt de overheid ons nog meer terughoudend te zijn in onze kerkdiensten.

De overheid geeft ons daarom tot vooralsnog eind oktober het dringend advies om:

• het aantal personen dat fysiek aanwezig is bij een kerkdienst te beperken tot dertig personen, exclusief medewerkers;
• de diensten als het kan digitaal te laten plaatsvinden;
• ons te onthouden van samenzang (voorzang is wel mogelijk);
• de aanwezigen aan te bevelen mondmaskers te dragen tijdens verplaatsingen.

Als Protestantse Kerk in Nederland, en als Classis Fryslân, sluiten we ons met pijn in het hart bij deze dringende adviezen aan. We waren blij met de nieuwe mogelijkheden, en zijn nu verdrietig deze de komende tijd weer te moeten missen.

We zijn dankbaar met de mogelijkheden die er wel zijn:
• velen van ons hebben de mogelijkheid gevonden om digitaal met elkaar verbonden te zijn;
• Omrop Fryslân zal de zondagen om 10.00 uur weer televisiekerkdiensten uitzenden. Komende zondag komt deze uit de Grote of Jacobijner kerk in Leeuwarden.

Het is nog zeker mogelijk om samen te komen met dertig personen of minder. Van harte hoop ik dat u gebruik blijft maken van deze mogelijkheid. Wij willen als kerk verantwoordelijkheid op ons nemen voor de samenleving en doen wat we kunnen om het virus af te remmen. Wij willen ook juist in deze tijd, met al de beperkingen die er zijn, het kerkelijk leven gaande en staande te houden.

Graag sluit ik daarom af met woorden van bemoediging voor de gemeentes van de synodepreses ds. Marco Batenburg:
De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. (…) Langs allerlei wegen houden we contact. Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om
betekenisvolle relaties.

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

Nadere informatie kunt u vinden op https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/in-oktobermaximaal-30-mensen-tijdens-eredienst-en-geen-gemeentezang

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com